HungarianEnglish
Egység a Különféleségben Alalpitvány
Array image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10 image11 image12

Meséd

E-mail Nyomtatás PDF

meséd

Lapozzunk együtt!

"Az édesanyák az első nevelők, az első mentorok; és valójában ők azok, akik meghatározzák kicsinyeik boldogságát, majdani nagyságát és értelmük kibontakozását. "
Abdu'l-Baha

meséd foglalkozás

A Meséd (Mesélő Édesanyák - Story Telling Mothers) projekt, eredetileg Furugh és Raymond Switzer gondolataiban fogant meg 2003-ban. Furugh ezután egyéni kezdeményezés keretében kipróbálta a magyar Baha’i közösség Országos Szellemi Tanácsának támogatásával, amely a szükséges anyagköltséget biztosította. Majd a projekt az „Egység a Különféleségben” Alapítvány égisze alatt indult növekedésnek 2006-ban. Azóta működik számos helyen országszerte a helyi önkormányzatokkal együttműködve és a Nyílt Társadalom Intézet és a Roma Oktatási Alap további támogatásával.

A Meséd projekt mögött rejlő elgondolás
Furugh Switzer szerint

csapatmunka

Meséfelolvasásd arra a jól ismert tényre alapul, hogy a szülői támogatás elengedhetetlen a sikeres óvodai fejlődéséhez, és a gyermekek iskolai előmenetele szoros összefüggést mutat a szülők iskolázottságával és a tanuláshoz való hozzáállásával. Ha javítani akarjuk a roma gyermekek és fiatalok részvételi arányát az oktatási rendszer minden szintjén, ezzel növelve az egyenlő esélyeket, akkor támogatást és képzést kell nyújtanunk a szülőknek és mindenekelőtt az felolvasasédesanyáknak, akik a legtöbb esetben otthon vannak a gyermekekkel, és a legnagyobb hatást gyakorolják rájuk. A kutatások eredményei azt mutatják, hogy ha a kisgyermekeknek mesét olvasnak, képessé válnak arra, hogy beilleszkedjenek az iskola életébe, ott jobban teljesítenek, és tovább maradnak meg a rendszerben. A Meséd program megkísérli elérni a kisgyermekes anyákat és arra törekszik, hogy pozitív beállítottságot alakítson ki bennük a könyvekkel és az olvasással szemben, ami természetes módon és közvetlenül hatással lesz a gyermekeikre. A hatéves és ennél kisebb gyermekek koncentráló képessége és képzelőereje erőteljesebben fejlődik, ha mesét olvasunk nekik. Ezzel egyidejűleg a tanuláshoz szükséges nyelvi struktúrák és szókincs is kiépül. Mindezt a közelség és meghittség pszichológiai közegében tudjuk elérni, és a biztonság és melegség érzése összekapcsolódik a gyerekekben a tanulással és olvasással. Kutatások megmutatták, hogy az írástudás fejlesztésében a legjobb eredményeket akkor érhetjük el, ha a szülők maguk képzettek, és aktívan részt vesznek gyermekeik iskoláztatásában.

Hogy működik a Meséd?

színes könyvek

A fent említett tényekre és hipotézisekre alapozva a Meséd projekt nem-formális felnőttképzési módszereket alkalmaz, olyan anyákat célozva meg, akik sok esetben maguk korán kiestek az oktatási rendszerből. Ráadásul azt a rövid időt is, amit az iskolarendszerben töltöttek, többnyire kudarcélmények és az alkalmatlanság érzése kísérte, így érthető módon sokszor negatív beállítódás maradt hátra a könyvekkel és az olvasással kapcsolatban. Ha ez a hozzáállás változatlan marad, tovább öröklődik a gyermekeikre, és az iskolai kudarc mintázata tovább adódik a következő generációnak.

A szép mesekönyvek használatával, ebben a körfolyamatban kíván a Meséd program változást hozni, azzal, hogy kellemes élményt kapcsol a könyvekhez és az olvasáshoz, ami azonnal megjelenhet a gyerekek mindennapjaiban. A heti összejöveteleken képzett segítők együttműködésével az édesanyák egyszerű mesekönyvekkel ismerkednek meg. Felfrissítik, és fejlesztik az olvasási készségeiket, és bíztatást kapnak, hogy beszélgessenek az elolvasott történetekről.

megbeszélésAz elfogadó és bátorító környezetben egyre nagyobb örömmel olvasnak és beszélgetnek. Ez elvezethet odáig, hogy valós, az életből vett történetekről, majd az őket foglalkoztató problémákról is beszélgetni kezdenek. A gyakran különböző etnikai háttérből származó csoporttagok családias kapcsolatba kerülnek, és egyre többet tudnak meg egymásról és tapasztalataikról. Rövolvasásid idő alatt létrejön egyfajta tudatosság, közösségérzés, céltudatosság, ami jó talajt biztosít a tanuláshoz, növekedéshez. Szemmel látható fejlődés indul be, mely során az anyák megtanulják elfogadni, megbecsülni, bátorítani egymást, valamint hangot adnak azoknak a kihívásoknak, amelyek elé az élet állítja őket, miközben megőrzik pozitív hozzáállásukat.
Minden héten, miután elolvastak és megbeszéltek egy könyvet, ezt meg is kapják, magukkal vihetik, mint a projekt ajándékát. Ezután kezdődik az ő feladatuk, miszerint esténként felolvassák a könyvet a gyermekeiknek. Miközben megbeszélik velük a történetet, felhasználják a foglalkozáson elsajátított készségeket. Így lesznek a gyerekek közvetlenül és azonnal maguk is a projekt kedvezményezettjei.
A gyerekek azok, akik a leglelkesebben fogadják a szép könyveket, amelyek ráadásul az édesanyjukkal is bensőségesebb kapcsolat kialakításához segíti őket. Gyakran a kicsinyek, akik még nem tudnak olvasni, kívülről megtanulják a történeteket, és a képek alapján el tudják „olvasni” őket. A gyerekek büszkék a szerzeményükre és beviszik az óvodába, hogy megmutassák az óvó néninek és a többi gyereknek.

A projekt szakaszai

A projekt három szakaszra tagolódik. Az első szakasz az olvasás készségének fejlesztésére összpontosít. A második időszakban az írás valamint rajzolás és festés is hozzáadódik a tevékenységekhez. Továbbá az olvasás- és íráskészség biztosabbá válásával az anyák maguk is kezdenek történetek írni. A harmadik fázisban a részvevők a dráma pedagógia alkalmazásával arra készülnek, hogy a mindennapi élet kihívással járó helyzeteit sikeresen kezelni tudják, mint például óvónőkkel, orvossal, munkaadóval folytatott interakciókban.
Ebben a szakaszban az édesanyák részt vesznek valami olyan tevékenységben is, ami szolgálatot jelent a közösségben, az őket körülvevő társadalomban. A Meséd egyik célkitűzése, hogy ösztönözze és előkészítse az anyákat saját maguk további képzésére.

A Meséd, mint a „Jó Kezdet” projekt része (A Good Start)

foglalkozás

A Roma Oktatási Alap projektje az Európai Unió finanszírozásával
A „Jó Kezdet” program részeként a Meséd 2010- 2011-ben indult Magyarországon, Nyíregyházán és Mátészalka kistérségben. Hat olyan helyet vett célba, ahol a legégetőbb volt a szükség az óvodai képzésben egy támogató program bevezetésére. 2010 augusztusáig egy nyolc főből álló csoport – főként roma háttérből - részesült kiképzésben, kapott könyveket, hogy segítőként közreműködjön a Meséd összejövetelein. Ugyancsak a „Jó Kezdet” program részeként képzett mentorok látogattak el otthonokba a kiválasztott területeken. Meghívták az édesanyákat, akik ezután jelentkeztek a Meséd programra. 12 csoport alakult, 4 Nyíregyházán és környékén, Guszev és Kelleti helységekben, valamint 8 a Mátészalka régióban: Hodász, Nagyecsed, Nagydobos, Kántorjánosi and Nyírkáta helységekben, és jöttek össze rendszeresen hetente egyszeri alkalommal.

 

Hallgatók a tanárképző főiskoláról

hallgatók a főiskoláról

A „Jó Kezdet” Magyarországon egy kiegészítő elemmel bővült a Meséd programhoz kapcsolódva, amelynek keretében a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola hallgatói is bekapcsolódtak a programba. A tanárok és a roma szülők közti együttműködés elősegítésére, a jelenleg meglévő szakadék áthidalására a hallgatók, a jövendő tanítók meghívást kaptak, hogy részt vegyenek a Meséd alkalmain és ezt, mint gyakorlatot elismerik főiskolai tanulmányaikban. Ez számos esetben közelebbi kapcsolatot és jobb kölcsönös megértést eredményezett a nem-roma tanárok és roma vagy más hátrányos helyzetű édesanyák között. Több mint száz főiskolai hallgató vett részt a program ezen elemében.

Az otthon és az iskola közti kapcsolat (HSCL)

otthon és iskola

A Meséd kapcsolódott a „Jó kezdet” egy másik, Magyarországon működő eleméhez is, amely eredetileg Hollandiában volt gyakorlat. A szülők és az óvoda közti megértés és együttműködés elősegítésére ebben a programban szülőket hívnak meg, hogy a helyi óvodában alkalmanként foglalkozásokat tartsanak a gyerekeknek. A Meséd „anyák” miután elsajátították a szükséges készségeket és kellő önbizalomra tettek szert, élen jártak ebben a tevékenységben és elsőként vállalkoztak foglalkozások megtartására a helyi óvodákban.

A következőkben a részvevők beszámolóit tesszük közzé:

Balogh Szilvia, Meséd Facilitator in Nagyecsed

Balogh Szilvia
Nagyecsedi „Jó kezdet”
Egy kis város mely közel 7000 fős lélek számmal rendelkezik , ebből 25-30 % - a roma származású a lakosságnak . A munkanélküliség és a szegénység nagyon foglalkozáselkeseríti az érintetteket de jött egy remény a nehéz időszakban a mélyszegénységben élő anyukák számára akik otthon vannak és a minden napi monoton életüfoglalkozásket élik. Egy Jó kezdet című projekt köszöntött be hozzánk a ROA által . A projektnek egyik komponense a „Meséd” melyben csoportvezetőként veszek részt. Nagyecseden három csoport működik integráltan melyben hátrányos helyzetű roma és mélyszegénységben élő nem roma anyukák vesznek részt. A program által minden héten mesés könyveket kapunk melyeket a foglalkozásokon együtt olvasunk és elemzünk .
A mese világában felnőttként teljesen más világba csöppenünk, mint gyermekként. A mesés könyvet együtt olvassuk majd elemezzük. A mese elemzését mindig saját életünkre vetítjük, és ennek hatására nagyon sok tanulságát kapunk belőle , melyeket a minden napi életünkbe is megélünk vagy megélhetünk . 2010 .09.15.-én kezdődött a program 48 anyukával ebből összesen 5 anyuka már állást kapott . Ezen program által rá ébredtek , hogy ők is értékesek, megnőtt az önbizalmuk , már felmernek szólalni és van saját véleményük.
Két mesét dolgoztunk fel amit előadták az első közösségi eseményen ,melynek nagy sikere volt.
Nagyon motiváltak és házi feladatként minden este olvasnak gyermekeiknek, ezáltal nagyon sokat javult az olvasásuk , beszéd készségük , kommunikációjuk, kreativitásuk. Heti 2 óra kikapcsolódás és relaxáció vár rájuk. Nagyon szeretik és a vissza jelzés szerint alig várják , hogy eljöjjön a következő foglalkozás, amit én is nagyon várok.
Balogh Szilvia
Facilitátor

Máté Istvánné Ági, Meséd Csoport vezetó Nyíregyháza: Meséd a Keletiben

máté istvánné

Az én férjem sokat mesélt gyermekkoráról,amit itt töltött a Keleti lakótelepen.A szülők alacsony foglalkozásiskolázottsága miatt milyen hátrányokat szenvedett az iskolában.De becsületre,tisztességre nevelték őt. Ő 11 évesen került el innen Örökösföldre,ahol évekkel később megismerkedtünk összeházasodtunk,gyermekeket vállaltunk. A Mesélő Édesanya a Meséd egy igazi gyöngyszem számomra, mivel ezek az anyukák férjem gyermekkori ismerősei akikkel szívesen foglalkozom.Az anyukák is rendkívül nyitottak,elfogadóak velem szemben.Őszinteség ,szeretet jellemzi az anyukákkal való viszonyomat. Már az első foglalkozáson az anyukák 90% -a olvasott, a többi anyuka szemüveg hiány, vagy szerintem olvasási gyengeség miatt nem olvasott.Amire nagyon oda kell figyelmen ,hogy semmiféle különbséget ne érezzenek.Ezek az anyukák elmondják nehézségeiket,gondjaikat.Nagyon nyitottak a fejlesztésekre,mert tudják, az ő hibáikból tanulva,hogy gyermekeik jó jövője a tanulástól függ. Nagyon sokat elmondják,hogy túl hamar lettek anyák így ők nem tudtak tanulni,de gyermekeiknek jobb,szebb jövőt szeretnének.A mesék örömet okoznak mind az anyukáknak,mind a gyermekeknek.Volt olyan anyuka aki elmondta,hogy nem tudott a foglalkozásra és gyermeke várta az nap a könyvet.Az egyik csoport neve Hamupipőke , nagyon találó név mivel ezek az anyukák rendkívül sokat dolgoznak családjukért.Nemcsak főznek,mosnak ,takarítanak,hanem vizet hordanak,fát vágnak.Tiszteletre méltóak,nehéz körülményeik ellenére bizakodóak. Én személy szerint hálás vagyok minden szervezetnek,alapítványnak,támogatónak akik ezeknek a szomorú sorsú, roma anyukákat és gyermeket célzó programot hoztak létre.Egy kis oázis a sivatagban az anyukáknak ez a heti 2 óra program. Számomra is fejlesztő program,mivel minden héten új játékokkal,nagyobb odaszánással kell hozzáállnom az anyukákhoz.Belőlem sokkal nagyobb együttérzést és örömöt váltott ki.Reméljük, hogy pozitív hatást fog továbbra is eredményezni a roma családokban.
Köszönettel

Eszter Sipos, hallgató, NYF- PKK- Tanító

Eszter Sipos

A MesÉd programtól nagyon sokat kaptam és bizton állítom, hogy meghatározó része az életemnek. Eleve pozitívan álltam hozzá magához a gondolathoz is, hogy segítsük ezeket az édesanyákat, mivel én is nagyon fontosnak tartom a hátrányos helyzetű, illetve a roma családok felzárkóztatását a társadalomban. Nagyon vártam a foglalkozás kezdetét. A foglalkozásokon, amiken részt vettem nagyon jól éreztem magam. Megtanultam értékelni az életet, hogy ki is vagyok, és hogy értékes és érdekes ember vagyok. Édesanyám mindig úgy tanított, hogy minden ember egyforma. Sosem voltak előítéleteim a kisebbséggel szemben, de ezek a foglalkozások megtanítottak és ráébresztettek arra, hogy ezek után se legyek az, sőt próbáljak más embereknek is segíteni levetkezni az előítéleteiket. Miután beszélgettem ezekkel a roma anyukákkal, mindig erre gondoltam. Igen, ő is ugyanolyan ember, mint én, ugyanolyan gondokkal, mint amik nekem vagy neked is vannak. Neki is ugyanolyanok az érzelmei. Ő is tud szeretni, szomorú lenni vagy éppen haragban lenni. A gyermeke ugyanolyan fontos, amilyen én vagyok a szüleimnek és ugyanúgy megad vagy megadna még többet is, mint mondjuk az én szüleim nekem. Néha, mikor egy-egy anyukával beszélgettem, elszorult a torkom és a szívem a meghatódottságtól. Véleményem szerint sokat kapnak a Mesélő Édesanyák a programtól, az Anya klubtól. Szórakozás közben sokat tanulnak, mind Szilviától, mind egymástól. Olyat is elmondhatnak, kimondhatnak, amit lehet, hogy még a férjük előtt sem vagy maguknak sem mertek eddig bevallani. Itt kikapcsolódhatnak, nem kell senkinek és semminek megfelelniük. Önmaguk lehetnek és elfogadják egymást, valamint, hogy kik is ők maguk. És azt hiszem, ez a legfontosabb.

Gréta Garai, hallgató, NYF- PKK- Tanító

Gréta Garai

Néhány gondolat a MesÉd programról...
A MesÉd program sok mindent ad, de legfőbbképpen tudást és szemléletváltást. Olyanfajta tudást, mellyel az asszonyok a gyermekeiken tudnak segíteni, hiszen a programnak egyik legfontosabb pontja a gyerek. A gyerkőcök már kisgyermek korukban megismerkednek a könyvekkel, ezért ha iskolába érnek, nem az lesz az első dolguk, hogy idegenkedjenek tőlük, esetleg belefirkáljanak, vagy széttépjék azokat, hanem meg fogják becsülni, mert azt gondolják: ”Az anyu is könyveket olvasott nekem, amelyek érdekesek, frappánsak és tanulságosak voltak.”
A szülőkre is mély hatással van a program, hiszen itt megtanulják azt, hogy széles látókörrel kell járni a világot, hogy hálát kell adni azért, amijük van, és meg is kell becsülni azt. A szülők, miközben a meséskönyveket olvassák, felfedezik azt, hogy egy- egy apró dolog is sokat számít ebben a rohanó világban. Ha ezeket észrevennénk, talán sokkal boldogabb lenne az életünk. Az édesanyák megosztják egymás között tapasztalataikat, gondjukat, gondolataikat, bajukat, amelyekből a többi anya is nagyon sokat tanulhat. Minden szülő más és más, de egy valami mégis összetartja őket, és ez nem más, mint a család, a gyerekek és a szeretet.
Hogy nekem mit adott a MesÉd?
Legfőbbképpen azt, hogy majd végzésem után, ha a hivatásomban fogok elhelyezkedni, az első dolgom az lesz, hogy egy olyanfajta szülői értekezletet fogok létre hozni, mint a MesÉd. Ezt úgy képzeltem el, hogy megtudhatom általa, mit várnak el tőlem a szülők. Pl.: gyerek centrikusságot, önzetlenséget és leginkább azt, hogy minden gyereknek a megfelelő tudást adjam. Persze, ez mind nem csak rajtam múlik, hanem a szülőkön is. Szeretném azt, hogy minden anya olyan legyen, mint a nagyecsedi nők, akik nagy gonddal viseltetnek a csemetéikért. Hiszen együtt többet tudunk tenni a gyerekekért.

Érzsébet Emese Nagy, Meséd anyuka HSCL programról:

Egy csodálatos nap az óvodában!
Nagyecseden 2010.dec.21.-én a kettesszámú óvodában HSCL foglalkozást tartottam. A sajátos kultúrámból foglalkozásmerítettem erőt, és aktivitást. A roma kultúra egyik ősi mestersége a kosárkötés, melynek alapanyaga, a vessző! Ez a délelőtt nemcsak a gyerekeknek, de nekem is hatalmas örömet adott. Felemelő érzés volt, hogy büszke volt rám a kislányom, aki ennek a csoportnak a tagja.
Örömet, biztatást, és hatalmas élményt kaptam, amit ezúton is szeretnék megköszönni program kitalálójának és támogatóinknak!
A foglakozás első részeként vesszőből készítettünk virágot. A tevékenység közben a virág részeiről, és annak létfontosságáról beszélgettem a gyerekekkel. A félkészállapotban lévő virágot nagy érdeklődéssel, örömmel, aktivitással készítették.Az elkészült virágok felmutatása sikerélményt hozott számunkra. A kreativitás után, játék következett. Egy kis mondóka melyet tapssal kísértek a gyerekek, majd egy állatnevet mondtak.
Az állatnak a hangutánzására, az élőhelyére, és a táplálkozására voltam kíváncsi. Nagy örömet jelentett számomra hogy a gyerekek nagyon sok információval rendelkeztek az állatvilágról! Befejezésként egy mesét olvastam a gyerekeknek, amit nagy érdeklődéssel fogadtak. A könyv olvasása után a „Meséd” programban tanultak alapján, elemezni kezdtük a történetet, majd behelyettesítettem a mindennapi kis helyzeteikbe. A csodálatos könyv megfelelő képen tükrözte a tartalom érzelmi világát, amit a gyerekek nagyon ügyesen észrevettek!
A foglakozásokat a gyerekek életkorához mértan kell megtartani.Tudni kell azt, hogy mennyi az a maximális időtartam, amit ki lehet velük tölteni. Sikeres foglalkozás érdekében kellő motiváció szükséges. Fontos hogy tartalmas legyen. És ami mindkét fél részére fontos, hogy sikerélményként éljék meg.